Vòng xoáy đen đủi, nhà Cường đôla liên tục dính 'án' dừng, cấm, thu hồi