Với 300 triệu, bạn mua được ô tô mới chính hãng nào tại Việt Nam?