Vợ và con Phó chủ tịch xã 'lạc' vào danh sách hộ nghèo