Vợ tử vong, chồng trọng thương với hai vết đâm tại nhà