Vợ trung tá công an đưa hối lộ “cứu” chồng

12/0,738