Vô tình ném gần nửa tỷ đồng vào thùng rác

19/0,348