Vợ thức giấc hoảng hốt phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ