Vợ người bán vé số chết trên ghe trong tư thế 2 tay bị trói