Vợ mất khi đang mang thai, chồng 'gà trống' nuôi 8 con ăn học