Vợ lỡ mang thai với người lạ và cách hành xử bất ngờ của chồng