Vỏ hộp Note 9 lộ diện cho thấy nhiều điểm mới, nhưng liệu có đáng để nâng cấp?