Vô hiệu hóa quả bom "khủng" gần 150 kg ở Vĩnh Long