Vỡ đập thủy điện tại Lào, hàng trăm người chết và mất tích