Vỡ đập thủy điện khủng khiếp ở Lào không ảnh hưởng tới Kon Tum