Vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên lần đầu đến tòa, thuận tình ly hôn