Vợ chồng chủ tiệm vàng đau đớn nhìn 3 người thân chết cháy