Vợ Bí thư tố chồng ngoại tình: Công bố ảnh theo dõi