Vợ bầu đánh đập, chửi mắng "em gái nuôi" vì phát hiện ngoại tình với chồng mình