VNPT thử nghiệm chuyển mã mạng của thuê bao di động trong tháng 8

12/0,821