VNPT ký kết hợp tác xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng