Vinaca: Tháo biển hiệu, tẩu tán tài sản lúc nửa đêm