Vina Japan Engineering, ltd (VJE): Purchasing of Medium Frequency Induction Furnace of 2 x 3000kg/batch

Vina Japan Engineering, ltd (VJE) published Invitation to bid on Vietnam Public Procurement Review issue No.92 dated 22 May 2019 with the following contents:

Vina Japan Engineering, ltd (VJE): Purchasing of Medium Frequency Induction Furnace of 2 x 3000kg/batch ảnh 1

Procurement package: Purchasing of Medium Frequency Induction Furnace of 2 x 3000kg/batch “Notice ref No.: 20190553234 – 00. Date of publication: 21/05/2019 11:10″

Project name: Building a new factory 12.000 ton/year (Project No 3).

Time of selling bidding documents: from 07:30 am, 01 June 2019 to 09:00 am, 11 July 2019 (during office hours)

Bid closing time: 09:00 am, 11 July 2019

Now we would like to change:

Time of selling bidding documents: from 07:30 am, 10 June 2019 to 09:00 am, 22 July 2019 (during office hours)

Bid closing time: 09:00 am, 22 July 2019

Bid opening time: 09:30 am, 22 July 2019.

Other information remains unchanged.

Đang tải...
Đắk Nông: Hi hữu – Lần đầu tiên một cuộc thi người đẹp mà không có ai đăng quang

Đắk Nông: Hi hữu – Lần đầu tiên một cuộc thi người đẹp mà không có ai đăng quang

Đắk Lắk: Thứ quả dại trên rừng vào mùa được bán giá gần trăm ngàn/kg hút khách thành phố sành ăn

Đắk Lắk: Thứ quả dại trên rừng vào mùa được bán giá gần trăm ngàn/kg hút khách thành phố sành ăn

Gia Lai: 9X bỏ ngang đại học về quê nuôi con “ăn bẩn ở sạch” cho thu nhập bất ngờ

Gia Lai: 9X bỏ ngang đại học về quê nuôi con “ăn bẩn ở sạch” cho thu nhập bất ngờ

Đắk Lắk: Chặt hơn 200 cây gỗ không báo cáo cấp trên

Đắk Lắk: Chặt hơn 200 cây gỗ không báo cáo cấp trên

TIN MỚI