Vietsovpetro Joint Venture: Supply of Consumable E&I Spare Parts for Operation of Tam Dao-02 for Block 09-1

Vietsovpetro Joint Venture issued on October 10, 2019 its notice of bid invitation for procurement package of Supply of Consumable E&I Spare Parts for Operation of Tam Dao-02 for Block 09-1 with details as follows:

Vietsovpetro Joint Venture: Supply of Consumable E&I Spare Parts for Operation of Tam Dao-02 for Block 09-1 ảnh 1

Procuring agency: Vietsovpetro Joint Venture

Name of procurement package: Supply of Consumable E&I Spare Parts for Operation of Tam Dao-02 for Block 09-1 under Vietsovpetro’s Bidding Package No. VT-598/19-KB “Notice ref No.: 20191027715 – 00. Date of publication: 10/10/2019 15:00″

– Implementation period: 04 months

Project name: This tender under Vietsovpetro’s procurement plan 2019

Source of fund: Item 01.04.14.01, Appendix 22.1 “Plan of procurement of Vietsovpetro in year 2019”

Method of bidder selection: International open bidding, one-stage one envelope bidding

Time of issuing bidding documents: from 08:00 am, 16 October 2019 to 09:00 am, 05 November 2019 (during office hours)

Place of issuing bidding documents: Commercial Department of Vietsovpetro, Floor 13, the main building, 105 Le Loi St., Thang Nhi Ward, Vung Tau City. Tel. (0254) 3 839 871 – Ext.: 2146; Fax: (0254) 3 839 857; Email: [email protected]

Price of bidding documents: VND 500,000

Bid security: VND 16,000,000 or USD 700 through banks or branches which legally operate in Viet Nam

Bid closing time: 09:00 am, 05 November 2019

Bid opening time: 09:30 am, 05 November 2019.

Đang tải...
Đắk Lắk: Chủ tịch xã từ chối xác nhận lý lịch cho người dân

Đắk Lắk: Chủ tịch xã từ chối xác nhận lý lịch cho người dân

Dân mạng tranh cãi khi Thủy Tiên xin trích tiền cứu trợ vùng lũ cho việc khác

Dân mạng tranh cãi khi Thủy Tiên xin trích tiền cứu trợ vùng lũ cho việc khác

Nghĩa cử của ca sĩ Thủy Tiên và sự vô lý ở một nghị định

Nghĩa cử của ca sĩ Thủy Tiên và sự vô lý ở một nghị định

Đắk Nông: “Góa phụ Rào Trăng 3” bị đối tượng xấu chiếm đoạt 100 triệu đồng

Đắk Nông: “Góa phụ Rào Trăng 3” bị đối tượng xấu chiếm đoạt 100 triệu đồng

TIN MỚI