Vietlott trao giải Jackpot 41,6 tỷ cho nữ khách hàng đầu tiên đến từ Lâm Đồng