VietJet kỷ luật nhân viên bay thái độ không đúng với hành khách