Việt Nam nói về thông tin mua vũ khí Mỹ gần 100 triệu USD