Việt Nam hết mùa, 4 loại mận Tàu đang áp đảo toàn chợ