Việt Nam đang có bao nhiêu người thất nghiệp?

Theo Tổng cục Thống kê, đến quý II, ước tính Việt Nam có 53,4 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ước tính khoảng 2,28%, tương đương 1,1 triệu người.

Theo Tổng cục Thống kê, dân số trung bình năm 2017 của cả nước ước tính 93,7 triệu người. Trong đó bao gồm dân số thành thị là 32,9 triệu người, chiếm 35,1%. Dân số nông thôn là 60,8 triệu người, chiếm 64,9%. Dân số nam của cả nước là 46,2 triệu người, chiếm 49,3%. Dân số nữ 47,5 triệu người, chiếm 50,7%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/7 ước tính là 54,5 triệu người, tăng 162.000 người so với cùng thời điểm năm 2016. Lực lượng lao động nam ước tính là 28,3 triệu người, chiếm 52,0%.

Lực lượng lao động nữ là 26,2 triệu người, chiếm 48,0%. Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 17,5 triệu người, chiếm 32,1%; khu vực nông thôn là 37,0 triệu người, chiếm 67,9%.

Lực lượng lao động trong độ tuổi tại thời điểm 1/7 ước tính 47,9 triệu người, tăng 405.300 người so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động nam ước tính là 26 triệu người, chiếm 54,2%. Lao động nữ ước tính là 21,9 triệu người, chiếm 45,8%. Lao động khu vực thành thị là 16 triệu người, chiếm 33,4%. Lao động khu vực nông thôn là 31,9 triệu người, chiếm 66,6%.

Tỷ lệ lao động làm việc tại các khu vực kinh tế. Đồ họa: Hiếu Công.

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 6 tháng đầu năm nay ước tính 53,4 triệu người. Con số này bao gồm 21,6 triệu người đang làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 40,4% tổng số. Số đang làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng 13,6 triệu người, chiếm 25,6%. Lao động làm việc trong khu vực dịch vụ 18,2 triệu người, chiếm 34%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2017 là 2,30%; quý II ước tính là 2,26%. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,28%.

Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị là 3,22%; khu vực nông thôn là 1,81%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 6 tháng đầu năm là 7,48%, trong đó khu vực thành thị là 11,98%; khu vực nông thôn là 5,79%.

Số người trong độ tuổi thất nghiệp ước tính 1,1 triệu người. Ảnh: Hoàng Hà.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I là 1,82%; quý II ước tính 1,63%. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,72%. Trong đó khu vực thành thị là 0,85%; khu vực nông thôn là 2,15%.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I là 56,9%; quý II ước tính là 57,3%. Trong đó khu vực thành thị là 48,7%; khu vực nông thôn là 64,7%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản là 57,1%, trong đó khu vực thành thị là 48,8%; khu vực nông thôn là 64,3%.

Đang tải...
Li kỳ vụ công an bàn giao thi thể nhầm người đến nhận

Li kỳ vụ công an bàn giao thi thể nhầm người đến nhận

Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong

Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong

Truy tìm ‘hot girl’ nóng bỏng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng

Truy tìm ‘hot girl’ nóng bỏng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng

Góc quay minh oan cho tiền đạo Văn Toàn

Góc quay minh oan cho tiền đạo Văn Toàn

TIN MỚI