Việt Nam có nhập khẩu 1 loại vắc-xin dại của Trung Quốc