Việt Nam an toàn nhất thế giới trước nguy cơ khủng bố

12/0,550