Việt Anh chụp ảnh tình tứ với Quế Vân thế này, vợ không ghen mới lạ