Công trình Đập Đá nát sau lũ: Vì tính thẩm mỹ nên chọn bê tông nhựa để đổ mặt đường