Vì sao phải chi 12.000 tỉ đồng để đào tạo thêm tiến sĩ?