Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái tăng hàng nghìn người?