Vì sao bão số 12 càng vào gần bờ càng mạnh?

20/0,906