Vì sao 30 con bò giống hỗ trợ lại được "bán" cho hộ nghèo?