Vì sao 150.000 đồng 1 quả chuối mà người người vẫn đua nhau mua về ăn