Về xứ sở hồng không hạt cổ thụ, người dân thu 8 tỷ mỗi vụ