Về nhà giữa trưa ngày nắng gắt, nàng dâu gặp cảnh bất ngờ