Vay 2,7 tỉ đồng, 6 tháng trả 12 tỉ đồng chưa hết nợ !