Vào khách sạn với bạn học, nữ cán bộ UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị bị kỷ luật