Vào hè, tình trạng chó dại cắn người gia tăng tại Đắk Lắk