Văn Quyết bị cấm thi đấu 2 trận, phạt 15 triệu đồng