Văn Mai Hương: 'Tôi và Lê Hiếu có sự bao dung dành cho nhau'