Văn Lâm buồn bã nhìn đồng đội ăn mừng chức vô địch