Vân Hugo: 'Chia sẻ bệnh tật trên truyền hình, tôi đã mất nhiều thứ'