Vận chuyển 112 con tê tê, tông gãy barie khi thấy CSGT