Và con tim đã vui trở lại, Huyền My xuống phố khoe chân dài miên man