Va chạm xe tải trong lúc chở khách, một tài xế Grabbike tử vong