Va chạm xe khách kinh hoàng ở tuyến tránh Cai Lậy, 3 người tử vong